پورتال جامع گیلان


پا بالش

PÂ-BÂLEŠ تلفظ

لوازم و ابزار های خانگی دسته بندی


متکای کوچک و باریکی است که آن را جهت رفع خستگی زیر پا می گذارند (نازبالش هم می گویند)apps