پورتال جامع گیلان


بیش از 5000 کلمه گیلکی

باخلان یا باگلان کوچک از خانواده Phalacrocoracidae (قره غازان) و نام علمی اش Phalacrocorax pygmaeus یا Halietor pygmaeus است. او را به زبان آلمانی Zwergscharbe یا Zwergseerabe ، به زبان انگلیسی Pygmy cormorant و به زبان فرانسه Cormoran pygmee و به زبان ایتالیایی Marangone minore می گویند. این پرنده از جنوب شرق اروپا الی مجارستان و در رومانی و بلغارستان و جنوب غرب آسیا، سوریه، شمال و شرق ایران، شمال شرق کانادا، استرالیا و نیوزلند پراکنده است. در دریا روی پیش دامنه سخره ها و در خشکی روی درخت لانه می سازد. لانه سازی اش با شلختگی...

بیشتر

گل پامچال معمولی معروف به بنفشه فرنگی از گل های وحشی بهاری است و همراه با بنفشه وحشی به عنوان پیام آور نوروز جنگل های بهشت آسای گیلان را مفروش می سازد. پامچال به رنگ های سفید و بنفش کمرنگ و پررنگ و جام زرد تیره می روید. آن را در باغچه منازل نیز می کارند. پامچال هم مثل بنفشه زیباست لیکن عطر بنفشه را ندارد. در ایام نوروز ، کودکان روستا دسته های پامچال و بنفشه را به مسافران نوروزی جاده رشت انزلی و رامسر عرضه می کنند...

بیشتر

بیش از 20 دسته بندی برای کلمات


حیوان ها

خوراک ها

بازی ها

آداب و رسوم

گیاه ها

اصطلاح ها

دسته بندی کلمات بر اساس حروف الفبا


کلمات تصادفی از دیکشنری


آب باز

شناگر ماهر-حشره ظریف و بلند پایی است که روی آب با سرعتی حیرت انگیز میدود. در رده بندی حشرات از تیره Gerridae (آب سواران)

آبچیلیک

"برهم" جانورشناس معروف آلمانی این پرنده را به شرح زیر معرفی کرده است "خانواده ای پر جمعیت و از گروه آبچرهای

آبه قوپل

قون بیل-آب قمبل-غاز کوچک-مرغ سقا-مرغ غواص-باخلان یا باگلان کوچک از خانواده Phalacrocoracidae (قره غازان) و نام علمی اش Phalacrocorax

پا بوز گیره

خرچنگ آبی

پاپاخ

این پرنده در گیلان نامه آقای سرتیپ پور (دست گل سرخ) در اصل دسته گلسرخ و در گیلان، در گذرگاه زمان آقای فخرائی نوعی

پات

پا دراز

از مرغان ماهی خوار است

آبه کاکائی

کاکائی نوک سبز را به فارسی مرغ نوروزی می‌گویند. گونه سر سیاه و هرینگ آن فراوان تر است. از نظر جثه به اندازه سرسیاه

آبه لاکو

لاک پشت آبی-سنگ پشت آبی

پت

بید (حشره)-کرم چوب خوار-گرد و خاک اره مانند ناشی از بیدخوردگی

پرتخت

در اصطلاح کبوتربازان، کبوتری را گویند که پرهای کنده اش دوباره بخوبی روئیده باشد

پرچمچه

در اصطلاح کبوتربازان، کبوتری را گویند که پرش را کشیده باشند ولی پر تازه به گونه ای جدید روئیده باشد که کبوتر امکان

apps