پورتال جامع گیلان


بیش از 5000 کلمه گیلکی

باخلان یا باگلان کوچک از خانواده Phalacrocoracidae (قره غازان) و نام علمی اش Phalacrocorax pygmaeus یا Halietor pygmaeus است. او را به زبان آلمانی Zwergscharbe یا Zwergseerabe ، به زبان انگلیسی Pygmy cormorant و به زبان فرانسه Cormoran pygmee و به زبان ایتالیایی Marangone minore می گویند. این پرنده از جنوب شرق اروپا الی مجارستان و در رومانی و بلغارستان و جنوب غرب آسیا، سوریه، شمال و شرق ایران، شمال شرق کانادا، استرالیا و نیوزلند پراکنده است. در دریا روی پیش دامنه سخره ها و در خشکی روی درخت لانه می سازد. لانه سازی اش با شلختگی...

بیشتر

گل پامچال معمولی معروف به بنفشه فرنگی از گل های وحشی بهاری است و همراه با بنفشه وحشی به عنوان پیام آور نوروز جنگل های بهشت آسای گیلان را مفروش می سازد. پامچال به رنگ های سفید و بنفش کمرنگ و پررنگ و جام زرد تیره می روید. آن را در باغچه منازل نیز می کارند. پامچال هم مثل بنفشه زیباست لیکن عطر بنفشه را ندارد. در ایام نوروز ، کودکان روستا دسته های پامچال و بنفشه را به مسافران نوروزی جاده رشت انزلی و رامسر عرضه می کنند...

بیشتر

بیش از 20 دسته بندی برای کلمات


حیوان ها

خوراک ها

بازی ها

آداب و رسوم

گیاه ها

اصطلاح ها

دسته بندی کلمات بر اساس حروف الفبا


کلمات تصادفی از دیکشنری


آب بیده

آب دیده-آب افتاده-آب برداشته-نم کشیده-باران خورده-آب کشیده

آب جکفته

آب افتاده-آب دیده-آبکی

آب چشمه ای

پخش کننده آب چشمه چمارسرا را بین منازل رشت آب چشمه آبی می‌گفتند. در زمانی که رشت فاقد لوله کشی آب بود و آب چاه منازل

آبچین

زرورق

آبدو

دهان دره

آبروگیر

چهار سوراخ وسط دیوارهای قایق که در آن 4 لاستیک نصب کرده و پاروها را از سوراخ ها می‌گذارنند.

آب زل

کف قایق

آب سووار

آبیار-میراب-(رجوع شود به آب باز)

آبوشکا

پنجره شیشه‌ای (مأخوذ از روسی است)

آبه بوسته

آب شده-ذوب شده

آبه را

آبراه-راه آب

آبه رو

پاروی قایق

apps