پورتال جامع گیلان


بیش از 5000 کلمه گیلکی

باخلان یا باگلان کوچک از خانواده Phalacrocoracidae (قره غازان) و نام علمی اش Phalacrocorax pygmaeus یا Halietor pygmaeus است. او را به زبان آلمانی Zwergscharbe یا Zwergseerabe ، به زبان انگلیسی Pygmy cormorant و به زبان فرانسه Cormoran pygmee و به زبان ایتالیایی Marangone minore می گویند. این پرنده از جنوب شرق اروپا الی مجارستان و در رومانی و بلغارستان و جنوب غرب آسیا، سوریه، شمال و شرق ایران، شمال شرق کانادا، استرالیا و نیوزلند پراکنده است. در دریا روی پیش دامنه سخره ها و در خشکی روی درخت لانه می سازد. لانه سازی اش با شلختگی...

بیشتر

گل پامچال معمولی معروف به بنفشه فرنگی از گل های وحشی بهاری است و همراه با بنفشه وحشی به عنوان پیام آور نوروز جنگل های بهشت آسای گیلان را مفروش می سازد. پامچال به رنگ های سفید و بنفش کمرنگ و پررنگ و جام زرد تیره می روید. آن را در باغچه منازل نیز می کارند. پامچال هم مثل بنفشه زیباست لیکن عطر بنفشه را ندارد. در ایام نوروز ، کودکان روستا دسته های پامچال و بنفشه را به مسافران نوروزی جاده رشت انزلی و رامسر عرضه می کنند...

بیشتر

بیش از 20 دسته بندی برای کلمات


حیوان ها

خوراک ها

بازی ها

آداب و رسوم

گیاه ها

اصطلاح ها

دسته بندی کلمات بر اساس حروف الفبا


کلمات تصادفی از دیکشنری


آب کنار

کنار آب-ناحیه کوچکی روی مرداب انزلی و در جنوب طالشدولاب-روستای بزرگ آب کنار که نزدیک بندرانزلی قرار دارد و صنعت

پاپروس باغ

مزرعه توتون-باغ توتون

پالوی

پهلوی (رجوع شود به انزلی)-سکه طلائی به همین نام

پالوی دریا

دریای کاسپین-دریای خزر-دریای پهلوی یا دریای کاسپین یا دریای خزردریای بسته ای است که جنوب کشور شوروی سابق و شمال

آجاری خانه

محوطه پرچین شده ویژه بره‌ها

پسخان

قریه پسیخان در غرب شهر رشت و در مسیر شهرستان فومن است. بخاطر آنکه مهد جنبش حروفیه به پیشوائی فضل الله نعیمی و مذهب

پسخان پورد

پل پسیخان

پورد

پل

پورد صلات

پل صراط

پورد غازیان

پل آهنی و متحرکی که غازیان را به میان پشته و انزلی متصل می کند. این پل هنگام عبور کشتی های بزرگ از میان دو نیم شده

پورد عراق

پل عراق از محله های رشت است. تهران را در گذشته عراق می گفتند و پل عراق دروازه جاده قدیم رشت تهران بود

پوشته

پشته-بلندی-تپه-برجستگی زمین غیر آبگیر-ساحل رودخانه و دریا

apps