پورتال جامع گیلان

اولین پورتال تخصصی استان گیلان


تازه ترین های دانشنامه

آب بیده

آب دیده-آب افتاده-آب برداشته-نم کشیده-باران خورده-آب کشیده

آب جکفته

آب افتاده-آب دیده-آبکی

آب چشمه ای

پخش کننده آب چشمه چمارسرا را بین منازل رشت آب چشمه آبی می‌گفتند. در زمانی که رشت فاقد لوله کشی آب بود و آب چاه منازل

آبچین

زرورق

آبدو

دهان دره

آبروگیر

چهار سوراخ وسط دیوارهای قایق که در آن 4 لاستیک نصب کرده و پاروها را از سوراخ ها می‌گذارنند.

آب زل

کف قایق

آب سووار

آبیار-میراب-(رجوع شود به آب باز)

آبوشکا

پنجره شیشه‌ای (مأخوذ از روسی است)

آبه بوسته

آب شده-ذوب شده

آبه را

آبراه-راه آب

آبه رو

پاروی قایق

تازه ترین های موسیقی

بیه مره یاری بدن

سیا چومه

آواره

یه قل دو قل

بنفشه گول

آها بگو

رعنا

کپور لجن خوس از روح انگیز

تو نیستی

نازه لیلا

کللی جان

گل بیاره

احمد عاشورپور

فریدون پوررضا

پرواز همای

شیون فومنی

سعید تحویلداری

ناصر مسعودی

apps