پورتال جامع گیلان

اولین پورتال تخصصی استان گیلان


تازه ترین های دانشنامه

آب چچ

خزه آبی-آلگ

پاپروس

در گیلان توتون سیگار را پاپروس گویند. این لغت به ظاهر از زبان روسی به گویش گیلک راه پیدا کرده چراکه در زبان روسی

پاپروس ولک

برگ گیاه توتون (برگ اگر سبز باشد عرض سه الی چهار روز و اگر زرد باشد در عرض 24 ساعت در گرمخانه خشک خواهد شد)

پالان سوب

گیاه آبزی سوب بر سه قسم است: سوب حصیری ، سوب پالانی و تلخه سوب. سوب پالانی زبرتر و زمخت تر است. از این رو پالان اسب

پامچال

گل پامچال معمولی معروف به بنفشه فرنگی از گل های وحشی بهاری است و همراه با بنفشه وحشی به عنوان پیام آور نوروز جنگل

آربس

از درختان جنگلی و از خانواده Coniferae (مخروطی) و نام علمی آن: Juniper us polycarpos است. این درخت را به زبان فرانسه Genevrier en Arbre،

پرسیاوش

گیاهی است که غالبا بر دیوار داخل چاه آب منازل گیلان یا بر بدنه دیوارهای مرطوب می روید و مصرف طبی دارد. این گیاه از

پلا خور

پلوخور-عیال-پیچ امین الدوله: درختچه ای جنگلی با دانه سمی و گل معطر. پلاخور از خانواده Caprifoliaceae آقطی ها و نام علمی

پلا خوم

از گیاهان وحشی است

پلاش

درخت افرا

پلت

افرای جنگلی از درختان صنوبرگونه جنگلی است. در ایران فقط در سواحل خزر می روید. این درخت بزرگ و زیبا که آن را کنار خیابان

پلهام

پلهم یا پلم همان آقطی کوچک یا شوند است. گل سفید یا صورتی با مزه بادام تلخ و میوه سیاه دارد. این نبات چند ساله که در

تازه ترین های موسیقی

بیه مره یاری بدن

سیا چومه

آواره

یه قل دو قل

بنفشه گول

آها بگو

رعنا

کپور لجن خوس از روح انگیز

تو نیستی

نازه لیلا

کللی جان

گل بیاره

احمد عاشورپور

فریدون پوررضا

پرواز همای

شیون فومنی

سعید تحویلداری

ناصر مسعودی

apps