پورتال جامع گیلان

اولین پورتال تخصصی استان گیلان


تازه ترین های دانشنامه

آب باز

شناگر ماهر-حشره ظریف و بلند پایی است که روی آب با سرعتی حیرت انگیز میدود. در رده بندی حشرات از تیره Gerridae (آب سواران)

آبچیلیک

"برهم" جانورشناس معروف آلمانی این پرنده را به شرح زیر معرفی کرده است "خانواده ای پر جمعیت و از گروه آبچرهای

آبه قوپل

قون بیل-آب قمبل-غاز کوچک-مرغ سقا-مرغ غواص-باخلان یا باگلان کوچک از خانواده Phalacrocoracidae (قره غازان) و نام علمی اش Phalacrocorax

پا بوز گیره

خرچنگ آبی

پاپاخ

این پرنده در گیلان نامه آقای سرتیپ پور (دست گل سرخ) در اصل دسته گلسرخ و در گیلان، در گذرگاه زمان آقای فخرائی نوعی

پات

پا دراز

از مرغان ماهی خوار است

آبه کاکائی

کاکائی نوک سبز را به فارسی مرغ نوروزی می‌گویند. گونه سر سیاه و هرینگ آن فراوان تر است. از نظر جثه به اندازه سرسیاه

آبه لاکو

لاک پشت آبی-سنگ پشت آبی

پت

بید (حشره)-کرم چوب خوار-گرد و خاک اره مانند ناشی از بیدخوردگی

پرتخت

در اصطلاح کبوتربازان، کبوتری را گویند که پرهای کنده اش دوباره بخوبی روئیده باشد

پرچمچه

در اصطلاح کبوتربازان، کبوتری را گویند که پرش را کشیده باشند ولی پر تازه به گونه ای جدید روئیده باشد که کبوتر امکان

تازه ترین های موسیقی

بیه مره یاری بدن

سیا چومه

آواره

یه قل دو قل

بنفشه گول

آها بگو

رعنا

کپور لجن خوس از روح انگیز

تو نیستی

نازه لیلا

کللی جان

گل بیاره

احمد عاشورپور

فریدون پوررضا

پرواز همای

شیون فومنی

سعید تحویلداری

ناصر مسعودی

apps