پورتال جامع گیلان


پاپروس

PÂPRUS تلفظ

گیاه ها دسته بندی


در گیلان توتون سیگار را پاپروس گویند. این لغت به ظاهر از زبان روسی به گویش گیلک راه پیدا کرده چراکه در زبان روسی پاپروس به همین معنی است. توتونکاری (پاپروس کاری) از فلاحت های مهم گیلان است. طریقه کشت پاپروس در گیلان به شرح زیر است: بذر پاپروس را اواخر اسفند در خزانه می کارند و 45 روز پس از بهار نشاء آن را از خزانه به مزرعه توتون منتقل می کنند و برگ توتون را از پانزدهم تیر ماه به بعد به مرور می چینند. بوته پاروس 10 الی 12 چین دارد و پاپروس چین در اثنای هر چین فقط برگ های زرد و متمایل به آن را می چیند. پاپروس کار گیلانی برگ پاپروس را بعد از خشک کردن در گرمخانه به اداره دخانیات می فروشد. اداره دخانیات نیز برگ توتون را بر اساس درجه بندی قیمت گذاری و خریداری میکند. توتون که نام علمی آن Nicotiana Tobacum می باشد توسط اسپانیول ها از امریکا به اروپا آورده شد و توسط پرتغالی ها به ایران راه پیدا کرد.apps