پورتال جامع گیلان


شانه بسره

SHANE-BE-SARE تلفظ

پرنده ها دسته بندی


هدهد یا مرغ سلیمان، پوپ، پوپک، پوپو، پویش، بوبو بونه، بوبک، کوکله و شانه سر از دیگر نام های فارسی این پرنده است. از فامیل Upupidae و نام علمی اش Upupa epops می باشد. او را به زبان انگلیسی Hoopoe و به زبان ایتالیایی Upupa می گویند. از پرندگان تابستانی است. طول بدنش 11 اینچ معادل 28 سانتی متر، پر ها زیر و رو قهوه ای نارنجی، دم پهن و سیاه سفید، کاکل بلند با شکوه، متشکل از پر های قهوه ای نارنجی نوک سیاه نسبتا محدب، منقار دراز سیاه و نوک تیز، چشم های قهوه ای سیر و پاهای خاکستری سربی رنگ است. به حواشی جنگلی متصل به علفزار و مزارع و چراگاه ها، پارک های وسیع مزین به درختان بلند کهنسال و باغات میوه علاقه مند است. عادتا در حفره درختان آشیان می کند. در ماه مه 5 تا 7 تخم می گذارد. از سوسک ها، خاصه از جیرجیرک، لارو پروانه ها و ملخ تغذیه می کند. از آنجا که زبانش کوچکش از غلطاندن طعمه در منقار تنگ و باریک عاجز است، طعمه را عادتا به هوا پرتاب کرده، دهان را زیر طعمه گرفته و آن را درسته فرو می دهد.apps