پورتال جامع گیلان


گاب سر

GAB-SAR تلفظ

پرنده ها دسته بندی


سهره برفی. در کوه های پیرنه، آلپ، مقدونیه، ارتفاعات آسیای نزدیک و مرکزی زندگی می کند. طول بدن اون 17 تا 18 سانتی متر، رنگ پرهای پشت دودی تا قهوه ای سوخته، پرهای زیر شکم سفید خاکستری تا سفید شیری، رنگ سر خاکستری، طوق گردن سیاه، رنگ بال ها سفید، دم سفید میام سیاه، منقار در تابستان سیاه و در زمستان زردمومی و نوک مشکی است. در دهکده های کوهستانی، کلبه های شکار، شکاف صخره ها لانه می سازد. در مه، ژوئن 4 تا 5 تا تخم می گذارد. آوای خشنی دارد. درد دوره پرواز های جفتگیری نغمه می سراید. به بلندی های برفگیر در ارتفاع 2000 تا 3000 متری علاقه مند است. فقط در زمستان های سخت تا دره و جلگه فرود می آید و تا اروپای مرکزی و هلگوند و انگلیس جلو می رود. مثل غالب گنجشک ها استحمام در ماسه و خاک را دوست دارد و از بیشه و درختزار بیزار است. سهره برفی از رده Passerinae و نام علمی اش Montifringilla nivalis است. او را به زبان آلمانی Schneefink فینچ برفی یا Schneesperling گنجشک برفی به زبان انگلیسی Snow Finch و به زبان ایتالیایی Fringuello alpino می گویند.apps