پورتال جامع گیلان


علی بالا

ALIBALÂ تلفظ

پرنده ها دسته بندی


یا آلیمالا پرنده آبی گوشتخوار و ماهیخوار که بین ماهیان به ماهی سیم علاقه مند تر استapps