پورتال جامع گیلان


موس

MUS تلفظ

پرنده ها دسته بندی


گنجشک درختی، گنجشک کوچک درختی، یا گنجشک سر خرمایی از طایفه Passeerinae ریسنده گنجشکان و نام علمی اش Passer Montanus است. او را به زبان آلمانی Feldsperling گنجشک صحرایی به زبان انگلیسی Tree sparow به زبان فرانسه Moineau friquet و به زبان ایتالیایی Passera mattugia می گویند. طول بدن موس 14 تا 14.5 سانتی متر و به شباهت گنجشک خانگی اما با جثه ریز تر است. سرش شکلاتی رنگ و نر با ماده همشکل است و یک لک مشکی روی پوش سفیدگوش مشاهده می شود. به مناطق روستایی دلبستگی دارد. در حفره درختان و در انبار ها لانه می کند. 5 تا 6 تخم می گذارد. آوایش از آوای گنجشک خانگی رسا تر، باز تر و زنگ دار تر است. طبیعت رمانتیکی دارد لانه را با نخ ها و پرهای رنگی تزئین می کند.apps