پورتال جامع گیلان


آبه قوپل

ÂBE-QOPEL تلفظ

پرنده ها دسته بندی


قون بیل

آب قمبل

غاز کوچک

مرغ سقا

مرغ غواص

باخلان یا باگلان کوچک از خانواده Phalacrocoracidae (قره غازان) و نام علمی اش Phalacrocorax pygmaeus یا Halietor pygmaeus است. او را به زبان آلمانی Zwergscharbe یا Zwergseerabe ، به زبان انگلیسی Pygmy cormorant و به زبان فرانسه Cormoran pygmee و به زبان ایتالیایی Marangone minore می گویند. این پرنده از جنوب شرق اروپا الی مجارستان و در رومانی و بلغارستان و جنوب غرب آسیا، سوریه، شمال و شرق ایران، شمال شرق کانادا، استرالیا و نیوزلند پراکنده است. در دریا روی پیش دامنه سخره ها و در خشکی روی درخت لانه می سازد. لانه سازی اش با شلختگی توام است. ماده 2 تا 3 و ندرتا 3 تا 5 عدد تخم مایل به آبی می گذارد و نر و ماده به نوبت 3 هفته روی تخم می خوابند. طول بدن آب قوپل 91 سانتی متر و رنگ پر های او یشمی متالیک و رنگ سر و گردن لاکی مایل به قهوه ای است. در دوره زاد و ولد رویش یک کاکل کوچک تیره روی پیشانی و پیدایش تعداد زیادی خال سفید بر روی پوشپر های غیر شاهپر از علایم مشخصه اوست. رنگ چشم او قرمز قهوه ای فام و رنگ پا و منقار او سیاه رنگ است. در مرداب زیاد دیده می شود. در قدیم چینی ها آب قوپل را برای صید ماهی تربیت می کردند و یک حلق تنگ به گردنش می انداختند تا ماهی را طعمه خود نکند. این پرنده را در گویش مازندرانی (دار غاز) می گویندapps