پورتال جامع گیلان


پامچال

PÂMČÂL تلفظ

گل دسته بندی


گل پامچال معمولی معروف به بنفشه فرنگی از گل های وحشی بهاری است و همراه با بنفشه وحشی به عنوان پیام آور نوروز جنگل های بهشت آسای گیلان را مفروش می سازد. پامچال به رنگ های سفید و بنفش کمرنگ و پررنگ و جام زرد تیره می روید. آن را در باغچه منازل نیز می کارند. پامچال هم مثل بنفشه زیباست لیکن عطر بنفشه را ندارد. در ایام نوروز، کودکان روستا دسته های پامچال و بنفشه را به مسافران نوروزی جاده رشت انزلی و رامسر عرضه می کنند. پامچال از خانواده Primulaceae و نام علمی آن Primula acaulis = Primula valgaris است. آن را به زبان انگلیسی Common promrose به زبان فرانسه Primevere و به زبان آلمانی Erdprimel می گویندapps