پورتال جامع گیلان


آربس

ÂRBAS تلفظ

درخت | درختچه دسته بندی


از درختان جنگلی و از خانواده Coniferae (مخروطی) و نام علمی آن: Juniper us polycarpos است. این درخت را به زبان فرانسه Genevrier en Arbre، به زبان انگلیسی Greek Juniper و به زبان آلمانی Hoher Wacholder می‌گویند. سرو کوهی، اورس و ارس از دیگر نام هاي محلی آن است. آربس ها بیشتر در نواحی خشک و معتدل می رویند و آنها را برای زینت پارک ها پرورش می دهندapps