پورتال جامع گیلان


سرت

SARAT تلفظ

پرنده ها دسته بندی


پرنده ای سیاه رنگ و کمی بزرگ تر از راب ایشکن. فصل سرما در جنگل زندگی می کند. سرت بسیار باهوش و خوش خوراگ است. از حشرات تغذیه می کند. گوشت سرت بسیار لذیذ است.apps