پورتال جامع گیلان


ست کر

SETKAR تلفظ

پرنده ها دسته بندی


اردک کاکل سفید یا مرگوس سفید از اردک های وحشی است. این پرنده بیش از مرگوس مرگانسر، مرگوس سراتور و مرگوس کوکو لاتوس به اردک شباهت دارد. مرگوس ها کلا ماهی خوارند. شناگر و غواص قابلی هستند. ست کر از پرندگان مهاجر است. نر تقریبا تمام سفید است. یک لک سیاه چشم را تا قاعده منقار پوشانده است. خط کمربندی مشکی و کوتاهی در پشت سر دارد. خط های مشکی عرضی و طولی پشت هم بر زیبایی او افزوده است. سیاهی ها در اثنای پرواز نمایان تر می شوند. اردک ماده پشت خاکستری است. زمستان ها فراوان تر است. در دریا و آبگیرها زندگی و از ماهی، میگو و حشرات آبی تغذیه می کند. طول بدن ست کر 42 سانتی متر است. این پرنده از خانواده َAnatidae و نام علمی اش Mergus albellus است. او را به زبان آلمانی (به تشخیص آقای ستوده) Nirok ribalov ، به زبان انگلیسی Smew، به زبان فرانسه Harle piette و به ایتالیایی Pesciaiola می گویند.apps