پورتال جامع گیلان


پولوک بازی

PULUK-BÂZI تلفظ

بازی ها دسته بندی


دگمه بازی از بازی های پسرانه و کودکانه است. در این بازی دو نفره، طرفین بازی آپار یکدیگر را می زنند (رجوع شود به آپار) و به عنوان برد و باخت دگمه را رد و بدل می کنندapps