پورتال جامع گیلان


پوچه گب

PUČE-GAB تلفظ

بدون دسته بندی دسته بندی


حرف مفت

مزخرف

حرف یامفت

یاوه

سخن بی مغزapps