پورتال جامع گیلان


دریا سری

DARYÂ-SARI تلفظ

پرنده ها دسته بندی


حواصیل را گویند. حواصیل ها پرندگانی آبچر هستند و پاهای بلند، گردن دراز و منقار سر نیزه ای نسبتا طویل دارند. موقع پرواز گردن را روی شانه ها جمع می کنند. بال های پهن و دم کوتاه دارند. روی سر، شانه یا گردن بعضی از آنها پر های زینتی بلندی دیده می شود. به طور دسته جمعی روی درخت در نیزار، سواحل مردابی و باتلاق ها آشیانه می سازند. از ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، سخت پوستان، حشرات، جوندگان و بعضاً جوجه پرندگان تغذیه می کنند. حواصیل از خانواده پر جمعیت Ardeidae حواصیلان است. حواصیل سبز، حواصیل زرد، حواصیل شب، حواصیل هندی، حواصیل خاکستری، حواصیل ارغوانی، حواصیل بزرگ، حواصیل ابریشمی و علاوه بر این ها انواع بوتیماران، اگرت ها و گاو چرانک ها جزء اعضای این خانواده اند. پرواز آنها ساکت و آرام و بدون صدا است. می توانند ساعت ها در یک نقطه بدون حرکت یا در کمین بمانند. قدرت و استقامت پرواز آنها قابل ملاحضه است. پر بعضی از حواصیل ها زیبا و زینتی است. برخی از آن ها مثل حواصیل اصیل و حواصیل ابریشمی به خاطر پر های رنگین و زیبایشان چنان در آستانه انهدام قرار گرفته اند که اسمشان در لیست قرمز ثبت شده و تحت حمایت قانونی قرار گرفته اند.apps