پورتال جامع گیلان


خوکر

XUKAR تلفظ

پرنده ها دسته بندی


از غازهای وحشی است. آن را به زبان ایتالیایی Oca facciabinca غاز سفید چهره می گویند. خوکر از تیره Anatidae و نام علمی اش Branta leucopsis است. اندازه خوکر 59 تا 69 سانتی متر است. او گو اینکه در ارتفاعات قطب شمال اسکان یافته گهگاه تا مرز دشت های قطب هم دیده شده است. در زمستان به ندرت در خشکی دیده می شود. روی هم رفته مناطق باتلاقی و حواشی دریا را ترجیه می دهد. بعضی از گونه های آن غالبا در جرگه غازهای خاکستری بر می خورند. وجه تمایز خوکر خطوط سیاه و سفید، زیر دم سفید، سینه خاکستری متمایل به سفید و آوای او متشکل از یک سری بانگ های منقطع و بریده بریده است. خوکر را به زبان ایتالیایی Oca facciabinca به زبان انگلیسی Barnacle goose و به زبان آلمانی Bernikelgans یا Entenmuschel می گویند. خوکر از مهاجران زمستانی نیست.apps