پورتال جامع گیلان


چیچیلاس

ČIČILÂS تلفظ

حشره ها دسته بندی


سنجاقک که گونه های متنوع آن در خطه گیلان به وفور یافت می شود از راسته Odonata سنجاقک ها است. تمامی گونه ها را در لفظ عام چیچیلاس می گویند. آن ها حشراتی بزرگ و بالدار و به رنگ گوناگون هستند. چشم درشت و برجسته آنها دارای بیش از 300.000 واحد بینایی است. عموما دارای دو جفت بال با رگبال های زیاد هستند. سنجاقک گوشتخوار و شکارچی در اثنای پرواز حشرات را شکار می کند. از این رو عقاب حشره نیز گفته می شود. سرعت پرواز او در مسافت های کوتاه به 50 کیلومتر در ساعت می رسد. با کمک دو جفت بال شیشه ای دنده عقب هم می رود یا مثل هلیکوپتر در هوا می ایستد. عمل جفتگیری در هوا انجام می گیرد. در برخی از انواع هم آغوشی تا لحظه تخم ریزی ماده ادامه می یابد. ماده قابلیت غواضی دارد برای تخم گذاری تا ته آب برکه غوطه می خورد و تخم ها را منفردا به زیر برگ های شناور یا ساقه گیاهان آبزی می چسباند و یا در ماسه و لجن می ریزد. لارو ها تا لحظه پیدا کردن توانایی پرواز زیر آب زندگی می کنند. Anax imperator سنجاقک سلطانی با نام آلمانی Koniglieblle و Libellula quadrimaculata سنجاقک چهار خال با نام آلمانی Viereckige libelle و Libelulla depressa سنجاقک شکم صاف با نام آلمانی Plattbauch و Lestes sponsa باکره باریک اندام با نام آلمانی Schlankjungfer و Calopteryx virgo باکره دریا با نام آلمانی Seejungfer و سنجاقک لاجوردی از دیگر گونه های این حشره است.apps