پورتال جامع گیلان


آبه کاکائی

ÂBE-KÂKÂĪ تلفظ

پرنده ها دسته بندی


کاکائی نوک سبز را به فارسی مرغ نوروزی می‌گویند. گونه سر سیاه و هرینگ آن فراوان تر است. از نظر جثه به اندازه سرسیاه است لیکن رنگ پاها و منقارش تفاوت دارد. پوش‌پر های او سفید است اما پر لطیف و کرک وپر خاکستری هم دارد. جوجه اش بخاطر لک قهوه‌ای روی پر ها مشخص می باشد. آب کاکائی در کنار دریا و اصولا در هرجایی که آب باشد یافت می‌شود. به‌طور دسته جمعی 2 تا 3 عدد تخم زيتونی یا کبود رنگ با لک های سیاه یا قهوه‌ای و گهگاه تخم بدون لک می‌گذارد. از ماهی های کوچک و نرم تنان و میوه های دریایی و زباله تغذيه می‌کند. آوای او شبیه صدای خنده است. طول بدن او 16 اینچ برابر با 41 سانتی متر است. آب کاکائی از پرندگان مهاجر نیست. او از خانواده‌ی Laridae و نام علمی اش Larus canus است. او را به زبان انگلیسی Common gull و به زبان ایتالیایی Gavina و به زبان آلمانی Sturmmove و به زبان فرانسه Goeland cendre می‌گویند. زمستان ها در ساحل خزر فراوان است. اکثرا روی زمین و میان علف لانه می‌سازد و مدت 24 تا 28 روز روی تخم می خوابد. کاکائی دودی، کاکائی بزرگ، کاکائی کوچک، کاکائی سرسیاه، کاکائی صورتی، کاکائی پشت سیاه، کاکائی نقره‌ای از دیگر گونه های این پرنده هستند.apps