پورتال جامع گیلان


ساق

SAQ تلفظ

بدون دسته بندی دسته بندی


سالم

تندرست

ریسمانی از پشم بز یا یال اسب که انتهای تور ماهیگیری را با آن می بندند و بوشن های سربی را به منظور سنگین کردن و به زیر آب فرستادن تور از آن می گذرانند.

سلامت

صحیح و سالمapps