پورتال جامع گیلان


شنگ

SHANG تلفظ

حیوان ها دسته بندی


شنگ یا دله از جرگه درندگان متوسط القامه و به جثه گربه خانگی است. این حیوان پستاندار فوق العاده فعال و چابک می باشد. به کمک پاهای عقب و دم قوی خود با مهارت شنا می کند. بدنش کشیده و پوستش نارنجی رنگ است. دارای 38 دندان می باشد و لک زردی روی گلو دارد. بینی اش سیاه و پاشنه پاهایش پر مو است. جنگل های باز و پارک های بزرگ را ترجیه می دهد. بالا رو و جهنده ماهری است. روی درخت و در لانه متروکه پرندگان و سنجاب زندگی می کند. با پراکندن بو از غده مخرجی، قلمرو خود را مرز بندی می کند. از سنجاب، ماهی، قورباغه، خرچنگ و بعضا توت ها و میوه ها تغذیه می کند. ژوئن تا اوت فصل فحل و 260 تا 305 روز دوره آبستن بودن او است. فاصله مارس تا آوریل سه تا پنج توله به دنیا می آورد و به آن ها هفت تا هشت هفته شیر می دهد. توله ها بعد از سه ماه مستقل و از 15 تا 39 ماه بالغ می شوند. شنگ 10 تا 12 سال عمر می کند. طول بدنش 55 سانتی متر و طول دم به تنهایی 30 سانتی متر است. پوست این جانور بسیار قیمتی است. در گذشته خانم های رشتی پوست شنگ را درسته یعنی با کله حیوان دور دوش می انداختند. شنگ از خانواده Mustelidae دله ها و نام علمی اش Martes martes است. او را به زبان آلمانی Baummarder یا Edelmarderمی گویند.apps