پورتال جامع گیلان


ماتروسی یقه

MÂTROSI-YAQE تلفظ

لباس و پوشاک دسته بندی


از اصطلاحات خیاطان است. یقه مدل ملوانی را گویند.apps