پورتال جامع گیلان


پتن

PATAN تلفظ

فعل ها دسته بندی


پختن

طبخ کردنapps